Downloads

Katalog UZIN 2016 PDF, 11.6 mb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

Novinky

 
 
 

Praha, 13.06.2016 - Kompletní přehled podlahové stavební chemie UZIN

Kompletní přehled podlahové stavební chemie UZIN

Nový katalog UZIN 2016

Vážené dámy, vážení pánové, milí zákazníci.

Inovace a tradice, kvalita a vyváženost, růst a udržitelnost – to jsou slova, která razí rodinná akciová společnost Uzin Utz AG již od založení v roce 1911, a která spoluurčují naše aktivity.

S vysokou technologickou kompetencí nabízíme vynikající kvalitu našich výrobků. V kombinaci s rozsáhlým technickým Know-how a nadšením našich spolupracovnic a spolupracovníků užíváte každý den ty nejlepší zkušenosti na stavbách. Neboť Vám dáváme vždy to naše nejlepší.

Jako předseda představenstva stavím na této osvědčené úspěšné strategii a budu ji také v budoucnosti dále následovat.

Přesto se navíc chceme vždy zlepšovat, neboť dobré není pro nás nikdy dost dobré. Jak Vás můžeme při Vaší každodenní práci podporovat a Vašim potřebám ještě lépe porozumět? Nic nám neleží na srdci více, než že budete s našimi službami a výrobky vždy zcela spokojeni.

Jste naším nejdůležitějším podnětem a pomáháte nám včas rozpoznat nové požadavky a obchodní trendy a vyvíjet nové výrobky, které jsou ještě lépe přizpůsobeny Vašim požadavkům.

Společně s mými ctěnými kolegyněmi a kolegy stavím na tom, že Vaše přání a zlepšovací návrhy budou také proměněny ve skutky. Těšíme se na Vaše cenné vstupy! S potěšením mě můžete Vaše žádosti a přání osobně sdělit na feedback-vorstand@uzin-utz.com nebo telefonicky na čísle +49731/40974728 v pondělí mezi 13. a 15. hodinou.

Vynaložíme vše na to, abychom s Vámi dosáhli dalších společných a trvalých cílů a těšíme se na další vývoj našeho partnerského obchodního vztahu.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

Thomas Müllerschön
předseda představenstva

 

 

Downloads

Katalog UZIN 2016 PDF, 11.6 mb   download