Schránka (0)

 
 
 

Novinky

 
 
 

Praha, 17.10.2017 - Prodloužená doba min. skladovatelnosti na 9 měsíců

Prodloužená doba min. skladovatelnosti na 9 měsíců

Prodloužená doba min. doby skladovatelnosti – díky novým obalům

Společnost Uzin Utz AG provedla celou řadu testů a laboratorních zkoušek cementových stěrkovacích hmot, balených do nových obalů s vloženou speciální, těsnící folií. Při těchto testech se potvrdilo, že dosavadní deklarovaná doba minimální skladovatelnosti v délce 6 měsíců je výrazně poddimenzována. Nová lhůta minimální skladovatelnosti byla stanovena na 9 měsíců, za předpokladu dodržení všech předepsaných podmínek skladování práškových cementových hmot (zejména v suchu a chladu). Prodloužená doba minimální skladovatelnosti se aktuálně týká stěrkovacích   hmot UZIN NC 145, UZIN NC 146, UZIN NC 150, UZIN NC 160, UZIN NC 170, UZIN NC 174, UZIN NC 175, UZIN NC 195 a UZIN 196.

Příslušné technické listy stěrkovacích hmot byly ve smyslu uvedené změny již upraveny.  Na obalech budou změněné údaje uváděny postupně, v návaznosti na spotřebování dosavadních zásob původních pytlů a objednání nových.

Výňatek z technického listu:

► Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 9 měsíců skladovatelné. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Výrobek lze použít, bez jakéhokoliv zdravotního rizika, i po uplynutí uvedené minimální doby skladovatelnosti.
► Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu, velká tloušťka vrstvy, nesavé nebo uzavřené podklady a podstatné překročení uvedené doby minimální skladovatelnosti prodlužují tvrdnutí, schnutí a zralost pro kladení. Vysoké teploty, nízká vlhkost vzduchu a savé podklady urychlují tvrdnutí, schnutí a zralost pro kladení. V létě skladovat v chladu a používat studenou vodu.