Downloads

Press 25 let značky UZIN na trhu ČR PDF, 412 kb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

 

Čtvrtstoletí značky UZIN na českém trhu.

25 let. Je to hodně? Je to málo? Z pohledu vesmírného času je to nicotná kapka v moři, z pohledu života lidského je to celá jedna generace. Celá jedna generace tuzemských podlahářů a parketářů měla to štěstí, že na rozdíl od svých předchůdců poznala značku UZIN. Značku, reprezentující vysoce kvalitní stavební podlahovou chemii, která poskytuje záruku dokonalého provedení pokládky podlah.

Je tomu pětadvacet let, co se setkali zástupci tehdejšího vedení „rodinné“ německé společnosti UZIN GmbH., pánové Gerhard Lindner a Walter Kuch s inženýrem Michalem Bělohlávkem a nabídli mu zastupování v tehdejším Československu. Možnost přijít s něčím novým na trh, který v sobě teprve hledal potenciál, byla výzva, která se neodmítá. Co se všechno změnilo za oněch 25 let? Všechno. Z rodinné společnosti se sídlem v německém Ulmu se stal respektovaný mezinárodní koncern Uzin Utz AG, který vedle řady obchodních společností ve světě provozuje výrobní závody ve Francii, Polsku, Slovinsku, Švýcarsku, Holandsku, Číně a Spojených státech amerických.  Ke značce UZIN přibyly postupem času další, které ve svém výsledku nabízejí kompletní sortimentní a systémovou nabídku pro podlahářské a parketářské práce pod jednou střechou. Velmi stručně si je můžeme představit: WOLFF - výrobce nářadí a strojů pro podlahářské řemeslo,  PALLMANN – výrobce parketových laků a olejů, CODEX – nabízí řešení obkladačům, RZ – značka čisticích a ošetřovacích prostředků na podlahoviny, ARTURO – je pojmem v oblasti pokládky litých průmyslových podlah a podlah designových. Samozřejmě že s rozvojem výroby a obchodu jde ruku v ruce i vlastní výzkum, vývoj, marketing, logistika a poradenství. Všechny tyto atributy respektují trend posledních let, kdy vedle samozřejmé kvality je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj. Ekologie, maximální možná ochrana životního prostředí a vysoký standard sociálního zabezpečení pracovníků společnosti patří mezi základní priority.

Rokem 1992 začíná úspěšná cesta výrobků s modrým logem UZIN po tuzemských podlahách. Jak už výše zmíněno, veškerá tehdejší agenda spojená s reprezentací programu UZIN ležela na bedrech jediného muže. První kontakty s pozdějšími a současnými významnými distribučními partnery, realizačními řemeslnými firmami, navazování kontaktů s podlaháři a parketáři, navázání spolupráce s výzkumným a certifikačním ústavem byly základními milníky na této cestě. Obrovský boom ve stavebnictví v první polovině devadesátých let minulého století a zcela nová kvalita výrobků UZIN spolu se vstřícným odborným poradenství se odrazila v rychle rostoucí poptávce na českém a slovenském trhu. Zmiňujeme-li Slovensko, nesmíme opominout navázání úzké spolupráce s výhradním dovozcem výrobků UZIN, žilinskou společností HA-UZ market s.r.o. Tento vývoj logicky vedl k pozvolnému personálnímu posilování. Přelomovým rokem byl rok 1999, kdy vzniká společnost Uzin s.r.o. V následných letech začátku nového tisíciletí dochází k dalšímu výraznému rozšiřování pracovního týmu a dělbě kompetencí na jednotlivých postech. Samozřejmě, že bez pevných partnerských vztahů s obchodními a realizačními firmami, by nebylo možno v letošním roce slavit 25. narozeniny. Všem patří velký dík za současnou pevnou pozici společnosti Uzin s.r.o. na našem trhu.

A co budoucnost? Velkou výhodou, a to nejenom pro Uzin s.r.o., ale pro všechny její partnery je silné zázemí mateřského koncernu, který jak výše uvedeno, věnuje mimořádnou pozornost progresivním inovacím a v řadě oblastí udává trend vývoje v oblasti přípravy podkladu, pokládky a následné údržby podlahových krytin. Na tomto místě můžeme například zmínit novou sádrovou stěrkovací hmotu UZIN NC 112 Turbo, která díky svému složení je již za 6 hod. zralá pro pokládku, stejně jako je tomu u inovované premiové stěrkovací hmoty UZIN NC 170 LevelStar NEU. Oba výrobky jsou zástupci nové řady s názvem GENERATION S, která se zcela vymyká dosavadním povědomostem o stěrkovacích hmotách.

Tyto stěrkovací hmoty jakoby symbolicky oslovovaly novou GENERACI mistrů podlahářského řemesla. I pro ně zde bude Uzin s.r.o. společností na kterou se můžou kdykoliv spolehnout. Vždyť nedílnou náplní činnosti je odborně technické poradenství prostřednictvím sítě obchodně technických specialistů, školení a semináře pořádané v úzké spolupráci s velkoobchodními partnery či SOU, cechem podlahářů, stejně jako pořádání seminárních workshopů v zahraničních výrobních závodech.

Samozřejmě, jak už to v životě bývá, během uplynulého čtvrtstoletí ne vždy bylo všechno idylicky zalité sluncem. Kdo by to neznal, byrokratické překážky, problémy s neplatiči, svévolné nedodržení technologických postupů či nepodařené improvizace, svéhlavé počasí – jednou horko jednou zima a v neposlední řadě nedávnou globální ekonomickou krizi, která se velmi negativně projevila ve stavebnictví. Ale právě skutečná síla a životaschopnost společnosti a pevné partnerství se pozná při řešení problémů. 25 let prokázalo, že značka UZIN má velmi silnou pozici na našem trhu, za což ještě jednou velký dík nejenom bývalým a současným pracovníkům společnosti Uzin s.r.o., ale všem obchodním a realizačním partnerům, architektům a projektantům a v neposledním řadě konečným spotřebitelům, kteří naplňují motto: UZIN. A PODLAHA JE VAŠE.