UZIN – historie v kostce

Každý člověk, každý jednotlivec, stejně jako společnost má nejenom svoji přítomnost, ale i své dějiny. Pokusíme se udělat krátký exkurz do historie naší společnosti

Značka podlahové stavební chemie UZIN k nám přichází ze starobylého německého města ULM. Z města, které se rozprostírá na levém břehu Dunaje a jehož nejznámější historickou dominantou je gotická katedrála Münster s kostelní věží vysokou přes 161 m, což ji opravňuje honosit se titulem: "Nejvyšší kostelní věž na světě." Přitom dodnes je tak trochu záhadou, že tato katedrála zůstala jako zázrakem nedotčena spojeneckým bombardováním města na konci druhé světové války. Nebo, že by skutečný zázrak? V každém případě se stala nepoškozená katedrála symbolem pro obnovu města a pro počátek novodobých mírových dějin druhé poloviny dvacátého století. Rychlému rozvoji přispěly i rozsáhlé investice průmyslových firem, mezi něž patřila i společnost UZIN.

Avšak počátek historie společnosti UZIN, která je datována rokem 1911, musíme hledat v hlavním městě tehdejší Rakousko-uherské monarchie Vídni, ale již v roce 1919 umísťuje zakladatel společnosti Georg Utz svoji výrobní dílnu do Ulmu.

Prášková mýdla, krémy na boty, ale i vosky na parkety jsou hlavním sortimentním programem firmy oné doby. Firma  se velmi rychle rozvíjela a z provizorního pronájmu přesídlila roku 1924 do vlastního „sídla“ v ulici Fischergasse 6. Odtud už míří ke svým zákazníkům výrobky s obchodní značkou „UZOL“. V programu se vedle zmíněných tradičních výrobků objevují i první lepidla a produkce nabírá na obrátkách.

Světová krize roku 1929 však sráží úspěšně se rozvíjející firmu Georg Utz do kolen. A když se opět vše zdařile rozjíždí, přichází II. světová válka, která se opět krutě podepsala na osudu firmy. Spojenecký nálet koncem roku 1944 přeměnil velkou část městečka při Dunaji a s ní i uličku Fischergasse v ruiny. Ve sklepních prostorech, které sloužily výrobě firmy, přečkalo bombardování na 250 obyvatel města. Pevná sklepní klenba vydržela, tak jako vydržela pevná vůle znovu vstát a začít znovu budovat.

V roce 1948 je patentována obchodní značka UZIN a v roce 1950 se pod touto obchodní značkou rozbíhá výroba podlahových lepidel a stěrkovacích hmot. Rok 1967 je rokem velkého stěhování do vznikající průmyslové zóny Donautal na okraji města a následující desetiletí jsou ve znamení nebývalého rozmachu a expanze do celého světa. Pro nás je důležitý rok 1992, kdy firma přichází na náš trh a kdy se začíná budovat pevné spojenectví s Vámi, našimi partnery jak v oblasti obchodní, tak i realizační.

Značka tradiční kvalitní podlahové stavební chemie (penetrace, stěrkovací hmoty, podlahová lepidla apod.) se stávají zárukou zvyšování komfortu moderního bydlení. Rok 1993 je rokem otevření nového závodu Werk 2 - zaměřeného na produkci práškových hmot. Jeho technologická věž se svými 34 m je výrazným orientačním bodem průmyslové zóny.

V roce 1997 se mění společnost na společnost akciovou a v roce 1999 je v České republice založena dceřiná společnost UZIN s.r.o. Tak jako mateřská akciová společnost rozšiřuje své aktivity a postupně do svého portfolia UZIN UTZ GROUP získává řadu renomovaných výrobců z podlahářské branže: PALLMANN (parketové laky a oleje), WOLFF (nářadí stroje pro podlaháře), UNIPRO (lité podlahy a nátěry betonových podlah), SIFLOOR (producent technologie lepení switchTec®) a RZ (čistící a ošetřovací prostředky na podlahy) , tak i UZIN s.r.o. rychle rozšiřuje svojí nabídku výrobků a služeb.

Stejně jako jednotlivé výrobní a obchodní subjekty mezinárodního koncernu UZIN UTZ AG našly svoje organizační propojení v uskupení UZIN UTZ GROUP, tak i jednotlivé obchodní značky našly společného jmenovatele v kompetenční značce UFLOOR Systems. Tato značka v současné době systémově zastřešuje obchodní značky: UZIN (podlahová stavební chemie, technologie switchTec®), CODEX (systémy pro obklady a dlažby), PALLMANN (parketové laky a oleje), WOLFF (nářadí a stroje pro podlaháře a parketáře), QESHFLOOR (lité podlahy a nátěry betonových podlah) a RZ (čistící a ošetřovací prostředky na podlahy). 

Ucelenou systémovou nabídku sortimentu značkových produktů pro podlaháře a parketáře pod jednou střechou doplňuje v České republice největší specializovaný výrobce parketových brusek na světě LÄGLER.

Nedílnou součástí aktivit UZIN s.r.o. je technické poradenství v terénu a pořádání různých odborných školení a seminářů jak u nás doma, tak i v zahraničí. Klíčovou roli v distribuci hrají naši velkoobchodní partneři a při aplikaci odborné realizační stavební firmy a mistři podlahářského a parketářského řemesla. Vám všem, stejně jako Vám, kteří jste se případně poprvé rozhodli vyzkoušet některou z námi nabízených značek, patří náš dík za dlouholetou, nebo právě se rodící partnerskou spolupráci.

UZIN nabízí STABILITU NA KAŽDÉM KROKU!