Technické znalosti

Hlubší informace, detailní a důvodové znalosti, stejně jako příklady  použití najdete v naší rubrice "Technické znalosti".

Technické znalosti

otevřít veškeré položky zavřít veškeré položky

Dřevěné parkety poškozené vodou - odstranit nebo sanovat?

Dřevěné parkety poškozené vodou – odstranit nebo sanovat?Povodeň, která se během několika málo srpnových dní roku 2002 prohnala z jižních Čech – od Českých Budějovic, přes Prahu až po Ústí nad Labem na severu republiky, opět ukázala, jak voda dokáže být ničivá a pustošivá. Ale nemusí se hned jednat o škody způsobené vysokou hladinou rozvodněného povodí řek, ale někdy stačí prasklé vodovodní potrubí v bytě, zatékání do místností po deští, vytopení sousedy a neštěstí je hotovo...dřevěné parkety, podlaha s investicí na mnoho let, může být nezvratně poškozena, ale taky nemusí. Vždy stojíme před otázkou, je-li možno vodou poškozenou podlahu zachránit odbornou sanací nebo je-li ji již nutno odstranit..."

více informací
"

UZIN-systémy pokládky parket

Při pokládce parket využívají parketáři zaručený systém výrobků UZIN pro pokládku parket a jejich povrchovou úpravu. Sortiment firmou UZIN je zastoupen nabídkou stěrkovacích hmot, lepidel a penetrací, dále brusivem, spárovými tmely, základními a vrchními laky. Je to systém výrobků, které dřevěným podlahám poskytují pěkný vzhled a dlouhou životnost. Výhody odborně provedené pokládky a lepení, provedené odborně vyškoleným parketářem , jsou nejenom vidět, ale i slyšet!..."

více informací
"

Označování stěrkovacích hmot značkou CE

V současnosti jsou na trhu nabízeny stěrkovací hmoty na podlahu (v dalším textu SH) jak s označením CE, tak i bez tohoto označení. Záleží prakticky jen na rozhodnutí výrobce.
V návaznosti na tuto skutečnost se stále znovu opakují otázky, jak se má označení CE těchto SH posuzovat..."

více informací
"

Chování stěrkovacích hmot v letních měsících

V této informaci bychom chtěli vysvětlit některé důvody jevů, s kterými je čas od času v letních měsících konfrontován každý, kdo stěrkuje jakýkoliv podklad cementovými či anhydritovými stěrkovacími hmotami. Stále znovu se opakuje situace, kdy zpracovatelé stěrek upozorňují, že chování a vlastnosti stěrek neodpovídají údajům, uváděným v technických listech výrobků..."

více informací"

Chování stěrkovacích hmot v letních měsících - hlavní zásady

V této informaci bychom chtěli vysvětlit některé důvody jevů, s kterými je čas od času v letních měsících konfrontován každý, kdo stěrkuje jakýkoliv podklad cementovými či anhydritovými stěrkovacími hmotami. Stále znovu se opakuje situace, kdy zpracovatelé stěrek upozorňují, že chování a vlastnosti stěrek neodpovídají údajům, uváděným v technických listech výrobků, a proto bychom vám chtěli poskytnout pár zásad resp. tipů pro konečný úspěch..."

více informací"

Základní doporučení pro přípravu podkladu a stěrkování nivelačními hmotami UZIN

Jedním z důležitých předpokladů dokonalého výsledku pokládky podlah je odborně připravený podklad. V následujícím textu uvádíme 10 základních bodů pro přípravu podkladu a stěrkování..."

více informaci

Funce penetračních nátěrů

Jedním z důležitých pracovních kroků při přípravě podkladu pro pokládku podlahových krytin je tzv. základování, nebo-li penetrování..."

více informací"

Čekací doby před broušením dřevěných podlah po jejich nalepení

Parketová lepidla obsahují větší či menší množství rozpouštědel (syntetická lepidla), vody (disperzní lepidla),  či vodu ani rozpouštědla neobsahují a jsou vyráběna na bázi polyuretanu (tzv. PU lepidla). Dalším typem jsou lepidla prášková. Z výše uvedené tabulky vyplývá, že použitý typ lepidla má velký vliv na dobu vyzrání lepidla pro možnosti následného broušení přilepených parket..."

více informaci
"

 

Lepidla na parkety z pohledu aplikace a ekologie

Rozsáhlou informaci o parketových lepidlech, jejich členění z pohledu aplikace a vývojových trendů s ohledem na rostoucí váhu ekologického pohledu zpracoval Dr. Norbert Arnold, vedoucí technického servisu Uzin Utz AG..."

více informací
"

Informační tabulka výrobků pro přípravu podkladu

Orientační tabulka poskytuje rychlý přehled použití výrobků UZIN při řešení řady problematik spojených s pokládkou podlahových krytin - od přípravy podkladu, izolace, lepení apod. Přestože v tabulce nejsou uvedeny všechny výrobky, může sloužit pro rychlou orientaci při výběru optimálního systému ve vazbě na charakter podkladu a druh podlahové krytiny..."

více informací"

Kdy použit stěrkovací hmoty pod parkety

Ve skupině kladečských materiálů jsou stětkovací hmoty velmi důležitá a současně také velmi rozmanitá skupina výrobků. Pokud jsou kladeny elastické podlahoviny na stávající podklady, tak se prakticky vždy provádí stěrkování. Také pro textilní podlahoviny je podle DIN 18 365 před lepením požadováno stěrkování, bohužel se toto v praxi ve značné části případů aplikací nedělá.

U parket může činit podíl vystěrkovaných podkladů méně než 10 % z položené plochy. Jednou z příčin je bezpochyby praxe doporučování mnoha výrobců lepidel, kteří často navrhují přímé lepení parket na vhodné potěry.

..."více informací"