EMICODE

I tak zvané „bezrozpouštědlové“ výrobky mohou obsahovat nepatrné množství těžkých prchavých látek, které se pozvolna uvolňují do okolního vzduchu (VOC-emise), kde je lze prokázat.

Příklad: Terpeny z pryskyřic stromů používaných k výrobě lepidel. Koncentrace těchto látek je zpravidla velmi nízká a již běžným odvětráním je jejich působení zcela neškodné.

Pro spolehlivý popis chování emisí výrobků zavedlo GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., PF 230169, 40087 Düsseldorf)  v roce 1997 klasifikační systém EMICODE.

EMICODE se dělí na základě velmi přísně definovaných zkušebních metodách GEV (emisní zkušební komory) a GEV klasifikačních kritérií do 3 emisních tříd:

EMICODE EC 1 s velmi nízkým obsahem emisí
EMICODE EC 2 s nízkým obsahem emisí
EMICODE EC 3 ne s nízkým obsahem emisí

 

µg/m3 po 3 dench TVOC po 28 dnech TVOC/TSVOC
EC 1 PLUS ≤ 750 ≤ 60/40
EC 1 ≤ 1000 ≤ 100/50
EC 2 ≤ 3000 ≤ 300/100

Značení EMICODE

Zdroj: GEV - klasifikační kriteria

Z praktického hlediska je důležitá především nejlepší emisní třída EMICODE EC 1 PLUS. Povinně značené výrobky, případně reaktivní produkty jsou značeny emisním symbolem „R“ (R ve smyslu zákonně „upraveno“).

Nová klasifikace EMICODE od září 2010

V květnu letošního roku byl po dlouhotrvajících rozpravách v rámci německého GEV (Gemeinschaft Emissionskontrolierte Verlegewerkstoffe) zásadně přepracován stávající kvalifikační systém pro EMICODE, který byl v platnosti od r. 1997 a který daleko lépe odpovídá dosaženému stavu současné techniky. Přepracován byl přitom jak zkušební postup zjišťování emisí, tak i stanovení jejich limitních hodnot. Nově byla především zavedena emisní třída EMICODE EC 1 Plus, která stanovuje mimořádně nízkou a tím velmi přísnou horní hranici pro VOC-emise, které mohou materiály pro pokládku vylučovat. (VOC = těkavé organické sloučeniny, zjednodušeně řečeno: obsah organických rozpouštědel).

Limitní hodnoty EC 1 Plus jsou zde přitom přísnější než limitní hodnoty opravňující získání označení symbolu Modrého anděla. Velmi mnoho, avšak ne všechny, výrobků UZIN, které byly doposud zařazeny do třídy EC 1 (podle staré klasifikace), dosáhne i na zařazení do klasifikační třídy EC 1 Plus. Z této skutečnosti je zřejmé, jak náročná a vysoká úroveň je stanovena stupněm EMICODE EC 1 Plus.

Tam, kde bude možné, označíme od září naše výrobky novou značkou EMICODE EC 1 Plus. Výrobky, které na zařazení do této skupiny nedosáhnou, mohou být jako doposud značeny značkou EMICODE EC 1.

Je rovněž třeba vyzdvihnout, že nový systém EMICODE  oproti starému systému vykazuje jednu podstatnou výhodu: díky modifikovaným zkušebním postupům při stanovení emisí je nyní poprvé možné přímé srovnání výsledků zkoušek pro získání  Modrého anděla, zkoušek Komise pro zdravotní hodnocení stavebních produktů (AgBB) a EMICODE (nové). Tím je do budoucnosti zapotřebí pro získání certifikátu rozličného označení emisního zařazení provádění pouze jedněch zkoušek na emise.

Zpracováno podle informací Dr. M. Ziegera
Manažer bezpečnosti výrobků
5.8.2010 | UZIN, Ulm