TRGS 610

„Náhradní látky a náhradní postupy u podlahových penetračních nátěrů a lepidel“
  Stav k březnu 1998

Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami TRGS 610 (Bundesarbeitsblatt 3/1998) rozlišuje penetrace a lepidla na podlahové krytiny a parkety podle obsahu rozpouštědel na čtyři následující kategorie:

bez obsahu rozpouštědel 0 do 0.5 % rozpouštědel
rozpouštědel s nízkým obsahem rozpouštědel do 5 % rozpouštědel
rozpouštědel s obsahem rozpouštědel 5 do 10 % rozpouštědel
rozpouštědel s velkým obsahem rozpouštědel přes10 % rozpouštědel

Rozpouštědlo je přitom definováno jako kapalná, lehce těkavá, organická látka s bodem varu menším nebo rovným 200 oC. Ve smyslu ochrany práce jsou sem zahrnuty takové látky, které se již při zpracování výrobku uvolňují v podobě nebezpečných výparů.

TRGS 610 poskytuje jasná rozlišovací kriteria pro povinný způsob zjišťování těchto látek a jejich případnou povinou substituci výrobkem nezávadným. Výrobky s vysokým obsahem rozpouštědel příp. výrobky s obsahem rozpouštědel je nutno nahrazovat výrobky s nízkým obsahem rozpouštědel nebo ještě lépe výrobky bez obsahu rozpouštědel na bází vodní disperze. Výjimku lze udělat pouze v několika mála nutných technických případech, které jsou uvedeny v TRGS 610.

Výrobky UZIN, které spadají do působnosti TRGS 610 a odpovídají udávaným doporučení, jsou značeny jako „GISCODE D1/ lösemittelfrei“ – bez obsahu rozpouštědel.