TRGS 617

  „Náhradní látky a náhradní postupy za výrobky s vysokým obsahem rozpouštědel pro povrchovou úpravu parket a ostatních dřevěných podlah“ Technická pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami TRGS 617 předkládají návrhy pro použití náhradních látek a náhradních postupů za výrobky s vysokým obsahem rozpouštědel pro povrchovou úpravu parket a ostatních dřevěných podlah. V principu je rozlišováno mezi základními laky s vysokým obsahem rozpouštědel a tzv. vodními laky. Parketové laky s vysokým obsahem rozpouštědel obsahují v hotové podobě před použitím více než 25% rozpouštědel, přičemž obsažené nízko vroucí složky patří z pohledu ochrany práce mezi problematické. Naproti tomu, vodní laky obsahují méně než 15%, většinou vysoce vroucích složek, čímž jsou z pohledu ochrany práce bez problémů. Případně laky rozpouštědla neobsahují.

Rozpouštědlem je ve smyslu TRGS 617 rozuměna kapalná organická látka s tlakem par větším                                           než 1 Pascal při 20 oC, nebo ta - jinými slovy řečeno - která má bod varu do max. 250 oC.

Pro náhradu výrobků pro povrchovou úpravu s vysokým obsahem rozpouštědel platí shodná doporučení jako u lepidel s vysokým obsahem rozpouštědel. Všude tam, kde je to z hlediska technického použití možné, měl by se výrobek nahradit výrobkem s nízkým obsahem rozpouštědel nebo vodním lakem bez obsahu rozpouštědel.

Všechny UZIN výrobky pro povrchovou úpravu parket spadají do působnosti TRGS 617 a mohou v souladu s udávaným doporučením nahrazovat výrobky s vysokým obsahem rozpouštědel, aromatů a nízko vroucích složek. Výrobky UZIN jsou značeny jako GISCODE W1, W3 nebo W3/DD.