Elastické podlahové krytiny – bezpečnostní krytiny

Základní informace:

Správné čištění a ošetřování zajistí dlouhou životnost a hodnotu Vaší podlahové krytiny.

Preventivní opatření:

Velkému množství běžných zanášených nečistot se může zabránit pomocí čisticích rohoží před vchodem, příp. ve vstupní části. Tyto musí být zahrnuty do průběžného čištění. Pro elastické podlahové krytiny jsou předepsány podle normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolečka s měkkou pojízdnou plochou (typ W). Pro zabránění škod, které vznikají od nohou nábytku, se používají podobně měkké kluzné podložky z plsti nebo z vhodné umělé hmoty (TPU, PTFE). Jako samotná podlahová krytina, musí se i kolečka a kluzáky pravidelně čistit a musí se přezkušovat jejich funkčnost.

 

Čištění po dokončení stavebních prací:

Nově položená podlahová krytina musí být před užíváním podrobena čištění po ukončení prací. Zbytky z výroby a stavební nečistoty se odstraní. Zde použijte UZIN Basic Cleaner (1 : 10 zředěno s vodou) podle návodu k použití. Čisticí roztok se nanese na krytinu a po době působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s kartáči nebo červeným PADem. Znečištěná voda se zcela stáhne z povrchu pomocí rozstřikovacího čistícího stroje a podlahová krytina se nakonec důkladně neutralizuje čistou vodou.

První ošetření:

Nějaké první ošetření u bezpečnostních krytin není doporučováno, neboť tím se negativně ovlivní protiskluzné vlastnosti krytiny. Pokud výrobce takové čištění striktně vyžaduje, doporučujeme UZIN Resilient Care jen ve vlhkém provedení 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody) s pomocí čistého mikrovláknitého mopu. Zbytkovou vlhkost pak nechat vyschnout. Nestírat.

Průběžné provozní čištění:

Manuální provedení:

Prach a volné znečišťující částečky se odstraní vysavačem na prach nebo vysavačem s kartáči. Podlahy se zvýšenými požadavky na bezpečnost proti skluzu, podlahy se zvýšenou náchylností ke znečištění, zatížené voskem, mastnotou, oleji atd. se dají velmi dobře čistit pomocí čistého mikrovláknitého mopu za doporučení produktu UZIN Basic Cleaner. Při velikosti místnosti od 40 m2 doporučujeme použít dvojité pojízdné vědro. Pro průběžné čištění použít UZIN Resilient Care v poměru míchání 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody), při velkém znečištění může být pro odstranění skvrn koncentrace zvýšena až na 1 : 1.

Ošetřování s použitím čisticích strojů:

Použít UZIN Basic Cleaner  v poměru míchání 1 : 400 (25 ml na 10 litrů vody). Pro průběžné čištění se doporučuje ve stroji červený PAD.

Základní čištění:

Podle zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je žádoucí v určitém časovém intervalu provést základní čištění podlahové krytiny. V závislosti na síle zatížení a způsobu průběžného čištění může být toto základní čištění prováděno v objektových provozech každých 12 – 18 měsíců. Tvrdé částice znečištění a jiné zbytky, které ruší vzhled povrchové plochy, budou základním čištěním odstraněny. K odstranění nečistot se použije UZIN Basic Cleaner v ředění cca. 1 : 1 až 1 : 10. Čisticí roztok se nanese na krytinu a po působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s talířem s kartáči nebo se zeleným PADem. Znečištěná lázeň se po celé ploše vysaje sprejovacím strojem a podlahová krytina se nakonec důkladně zneutralizuje čistou vodou.