Elastické podlahové krytiny – s povrchovou vrstvou UZIN Turbo Protect Plus

Základní informace:

Správné čištění a ošetřování zajistí dlouhou životnost a hodnotu Vaší podlahové krytiny.

Preventivní opatření:

Velkému množství běžných zanášených nečistot se může zabránit pomocí čisticích rohoží před vchodem, příp. ve vstupní části. Tyto musí být zahrnuty do průběžného čištění. Pro elastické podlahové krytiny jsou předepsány podle normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolečka s měkkou pojízdnou plochou (typ W). Pro zabránění škod, které vznikají od nohou nábytku, se používají podobně měkké kluzné podložky z plsti nebo z vhodné umělé hmoty (TPU, PTFE). Jako samotná podlahová krytina, musí se i kolečka a kluzáky pravidelně čistit a musí se přezkušovat jejich funkčnost.

Čištění po dokončení stavebních prací:

Odpadá

První ošetření:

Odpadá

Průběžné provozní čištění:

Manuální ošetřování:   

Podlahy, které jsou již z výroby vybaveny polyuretanem (PUR) se dají velmi dobře čistit čistým mikrovláknitým mopem za použití UZIN Resilient Care (čištění a ošetřování). Při velikosti místnosti od 40 m2 doporučujeme použít dvojité pojízdné vědro. Pro průběžné čištění použít UZIN Resilient Care v poměru míchání 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody).

Ošetřování s použitím čisticích strojů:

Použít UZIN Resilient Care v poměru míchání 1 : 400 (25 ml na 10 litrů vody). Pro průběžné čištění se doporučuje ve stroji červený PAD.

Základní čištění:

Podle zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je žádoucí v určitém časovém intervalu provést základní čištění podlahové krytiny. V závislosti na síle zatížení a způsobu průběžného čištění může být toto základní čištění prováděno v objektových provozech každých 12 – 18 měsíců. Tvrdé částice znečištění a jiné zbytky, které ruší vzhled povrchové plochy, budou základním čištěním odstraněny. K odstranění nečistot se použije UZIN Basic Cleaner v ředění cca. 1 : 1 až 1 : 10. Čisticí roztok se nanese na krytinu a po působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s talířem s kartáči nebo se zeleným PADem (u CV krytin s červeným PADem). Znečištěná lázeň se po celé ploše vysaje sprejovacím strojem a podlahová krytina se nakonec důkladně zneutralizuje čistou vodou. Podlaha se nechá při dobrém větrání plně vyschnout.

Zachování kvality podlahy v silně zatíženém prostředí:

Pro zachování vlastností vrstvy UZIN Turbo Protect Plus na povrchu krytiny zasluhuje pozornost doporučení, po dlouhodobějším užívání, příp. po zjištění poškrábaných míst, provést sanaci s 2 komponentním povrchovým lakem UZIN Turbo Protect Plus. Při přípravě se provede čištění shodně se základním čištěním podle bodu „Základní čištění“. Žádoucí je však nutnost použití šedého PADu. Zpracování UZIN Turbo Protect Plus se má provádět shodně s platnými směrnicemi pro zpracování produktu. Podlahová krytina je po 24 hodinách s opatrností zatížitelná, plného zatížení je dosaženo po 7 dnech.