Elastické podlahové krytiny - PVC na nosných prvcích se zámkem, příp. volná pokládka

Základní informace:

Správné čištění a ošetřování zajistí dlouhou životnost a hodnotu Vaší podlahové krytiny.

Preventivní opatření:

Velkému množství běžných zanášených nečistot se může zabránit pomocí čisticích rohoží před vchodem, příp. ve vstupní části. Tyto musí být zahrnuty do průběžného čištění. Pro elastické podlahové krytiny jsou předepsány podle normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolečka s měkkou pojízdnou plochou (typ W). Pro zabránění škod, které vznikají od nohou nábytku, se používají podobně měkké kluzné podložky z plsti nebo z vhodné umělé hmoty (TPU, PTFE). Jako samotná podlahová krytina, musí se i kolečka a kluzáky pravidelně čistit a musí se přezkušovat jejich funkčnost.

Čištění po dokončení stavebních prací:

Nově položená podlahová krytina musí být před užíváním podrobena čištění po ukončení prací. Zbytky z výroby a stavební nečistoty se odstraní. Zde použijte UZIN Basic Cleaner (1 : 10 zředěno s vodou) podle návodu k použití. Čisticí roztok se rozpráší jako mlha na krytinu a po době působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s kartáči nebo červeným PADem. Znečištěná voda se zcela stáhne z povrchu pomocí rozstřikovacího čistícího stroje a podlahová krytina se nakonec důkladně neutralizuje čistou vodou. Upozornění: používat vždy jen malé množství vody, nebezpečí jejího vniknutí do systému. Dbejte na to, aby se použilo jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné.

První ošetření:

U podlahových krytin, které jsou již ve výrobě povrchově zušlechtěny polyuretanem, odpadá dle pravidel první ošetření. Ve vysoce zatěžovaném prostředí může být – dle předpisů výrobce -  žádoucí, že je bezprostředně po pokládce nutná povrchová vrstva z produktu UZIN Turbo Protect Plus. V bytovém prostředí je dostatečné ošetření s polymerovou disperzí (UZIN Resilient Sealer).

Průběžné provozní čištění:

Podlahy, které jsou již z výroby vybaveny polyuretanem (PUR) se dají velmi dobře čistit čistým mikrovláknitým mopem za použití UZIN Resilient Care (čištění a ošetřování). Při velikosti místnosti od 40 m2 doporučujeme použít dvojité pojízdné vědro. Pro průběžné čištění použít UZIN Resilient Care v poměru míchání 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody). Podlahy se zvýšeným požadavkem na protiskluznost, podlahy se zvýšenou náchylností ke znečištění, zatěžované voskem, mastnotami, oleji apod. se velmi dobře čistí čistým mikrovláknitým mopem za použití UZIN Basic Cleaner v poměru míchání 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody).

Základní čištění:

Podle zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je žádoucí v určitém časovém intervalu provést základní čištění podlahové krytiny. V závislosti na síle zatížení a způsobu průběžného čištění může být toto základní čištění prováděno v objektových provozech každých 12 – 18 měsíců. Tvrdé částice znečištění a jiné zbytky, které ruší vzhled povrchové plochy, budou základním čištěním odstraněny. K odstranění nečistot se použije UZIN Basic Cleaner v ředění cca. 1 : 1 až 1 : 10. Čisticí roztok se nanese na krytinu a po působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s talířem s kartáči nebo se zeleným PADem (u CV krytin s červeným PADem). Znečištěná lázeň se po celé ploše vysaje sprejovacím strojem a podlahová krytina se nakonec důkladně zneutralizuje čistou vodou. Upozornění: používat vždy velmi málo vody! Dbejte na to, aby se použilo jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné, přebytek vody případně odstraňte „mokrým“ vysavačem. Pak se musí provést znovu první ošetření (podle postupu uvedeného v bodu „První ošetření“).

Zachování kvality podlahy v silně zatíženém prostředí:

Pro zachování vlastností tovární polyuretanové vrstvy na povrchu krytiny zasluhuje pozornost doporučení, po dlouhodobějším užívání, příp. po zjištění poškrábaných míst, provést sanaci s 2 komponentním povrchovým lakem UZIN Turbo Protect Plus. Při přípravě se provede čištění shodně se základním čištěním podle bodu „Základní čištění“. Žádoucí je však nutnost použití šedého PADu. Zpracování UZIN Turbo Protect Plus se má provádět shodně s platnými směrnicemi pro zpracování produktu. Podlahová krytina je po 24 hodinách s opatrností zatížitelná, plného zatížení je dosaženo po 7 dnech.