Elastické podlahové krytiny – kaučuk bez povrchové vrstvy z výroby

Základní informace:

Správné čištění a ošetřování zajistí dlouhou životnost a hodnotu Vaší podlahové krytiny.

Preventivní opatření:

Velkému množství běžných zanášených nečistot se může zabránit pomocí čisticích rohoží před vchodem, příp. ve vstupní části. Tyto musí být zahrnuty do průběžného čištění. Pro elastické podlahové krytiny jsou předepsány podle normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolečka s měkkou pojízdnou plochou (typ W). Pro zabránění škod, které vznikají od nohou nábytku, se používají podobně měkké kluzné podložky z plsti nebo z vhodné umělé hmoty (TPU, PTFE). Jako samotná podlahová krytina, musí se i kolečka a kluzáky pravidelně čistit a musí se přezkušovat jejich funkčnost.

Čištění po dokončení stavebních prací:

Nově položená podlahová krytina musí být před užíváním podrobena čištění po ukončení prací. Zbytky z výroby a stavební nečistoty se odstraní. Zde použijte UZIN Basic Cleaner (1 : 10 zředěno s vodou) podle návodu k použití. Čisticí roztok se nanese na krytinu a po době působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s kartáči nebo červeným PADem. Silně strukturované krytiny se musí vyčistit měkkým vymetacím kartáčem. Znečištěná voda se zcela stáhne z povrchu pomocí rozstřikovacího čistícího stroje a podlahová krytina se nakonec důkladně neutralizuje čistou vodou.

První ošetření:

Podle zásad se – dle předpisu výrobce krytiny – první ošetření provede prostředkem UZIN Resilient Care za jeho zvýšené koncentrace (1 : 50 až 1 : 100 zředěno s vodou) po provedeném čištění. Po vyschnutí může být ošetřovací film vyleštěn jednokotoučovým strojem s bílým PADem. U silně zatěžovaných ploch – dle předpisu výrobce krytiny – může být po pokládce krytiny nutné, že se dodatečně opatří povrchovou polymerovou ochrannou vrstvou. Zde se na již dříve vyčištěnou podlahu nanáší UZIN Resilient Sealer pomocí mikrovláknitého mopu.

Průběžné provozní čištění:   

Podle stupně znečištění by měla být podlaha kontinuálně čištěna. Prach a volné znečišťující částečky se odstraní vysavačem na prach nebo vysavačem s kartáči. K odstranění pevně přídržných částí znečištění se použije UZIN Resilient Care ve zředění až cca. 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody). Zpracování by se mělo provádět čistým mikrovláknitým mopem. Upozornění: změna čisticího a ošetřovacího prostředku se může negativně projevit zvláštním působením při ošetření.

Základní čištění:

Podle zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je žádoucí v určitém časovém intervalu provést základní čištění podlahové krytiny. V závislosti na síle zatížení a způsobu průběžného čištění může být toto základní čištění prováděno v objektových provozech každých 12 – 18 měsíců. Tvrdé částice znečištění a jiné zbytky, které ruší vzhled povrchové plochy, budou základním čištěním odstraněny. K odstranění nečistot se použije UZIN Basic Cleaner v ředění cca. 1 : 1 až 1 : 10. Pozor: zvláště u starých podlah provádějte základní čištění opatrně a před pracemi proveďte zkoušku, abyste se ujistili, že nedojde k zabarvení stávající podlahové krytiny! Čisticí roztok se nanese na krytinu a po působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s talířem s kartáči (při hrubých strukturách je to nutné) nebo se zeleným PADem. Znečištěná lázeň se po celé ploše vysaje sprejovacím strojem a podlahová krytina se nakonec důkladně zneutralizuje čistou vodou. Podlaha se nechá při dobrém větrání plně vyschnout, avšak nejméně 3 hodiny. Pak se musí opět nanést první ošetření (postup popsán v odstavci „První ošetření“).

Zachování kvality podlahy v silně zatíženém prostředí:

Po dlouhé době užívání, příp. při zjištění poškrábaných míst a při nehospodárnosti běžného způsobu čištění může mít velkou výhodu provedení povrchové vrstvy pomocí UZIN Turbo Protect Plus. Při přípravě se provede čištění shodně se základním čištěním. Upozornění: po provedeném základním čištění podlahy zkontrolujte rovnoměrný matný výraz plochy (na ploše nesmí být žádná lesklá místa, v jiném případě základní čištění opakovat). Podlahová krytina je po 24 hodinách s opatrností zatížitelná, plného zatížení je dosaženo po 7 dnech.