Elastické podlahové krytiny – linoleum s nosných prvcích se zámkem

Základní informace:

Správné čištění a ošetřování zajistí dlouhou životnost a hodnotu Vaší podlahové krytiny.

Preventivní opatření:

Velkému množství běžných zanášených nečistot se může zabránit pomocí čisticích rohoží před vchodem, příp. ve vstupní části. Tyto musí být zahrnuty do průběžného čištění. Pro elastické podlahové krytiny jsou předepsány podle normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolečka s měkkou pojízdnou plochou (typ W). Pro zabránění škod, které vznikají od nohou nábytku, se používají podobně měkké kluzné podložky z plsti nebo z vhodné umělé hmoty (TPU, PTFE). Jako samotná podlahová krytina, musí se i kolečka a kluzáky pravidelně čistit a musí se přezkušovat jejich funkčnost.

Čištění po dokončení stavebních prací:

Nově položená podlahová krytina musí být před užíváním podrobena čištění po ukončení prací. Zbytky z výroby a stavební nečistoty se odstraní. Zde použijte UZIN Basic Cleaner (1 : 10 zředěno s vodou) podle návodu k použití. Čisticí roztok se rozpráší jako mlha na krytinu a po době působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s kartáči nebo červeným PADem. Znečištěná voda se zcela stáhne z povrchu pomocí rozstřikovacího čistícího stroje a podlahová krytina se nakonec důkladně neutralizuje čistou vodou. Upozornění: používat vždy jen malé množství vody, nebezpečí jejího vniknutí do systému. Dbejte na to, aby se použilo jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné.

První ošetření:

Při použití UZIN Resilient Care ve vyšší koncentraci (až 1 : 50) je po vyschnutí možné vyleštění jednokotoučovýn strojem a bílým PADem nebo lešticími kartáči. U linolea, které je již z výroby opatřeno povrchovou úpravou, odpadá podle návodu první ošetření. U silně zatěžovaného prostředí může být vyžadováno (dbát předpisů výrobce), aby byla po pokládce nutně provedena dodatečná polymerová ochranná vrstva. Zde se nanese na předem vyčištěnou podlahu pomocí mikrovláknitého mopu UZIN Resilient Sealer.

Průběžné provozní čištění:

Vždy po znečištění by měly být podlaha kontinuálně očištěna. Prach a volné znečišťující částice se odstraní vysavačem na prach příp. vysavačem s kartáči. K odstranění pevně přídržných částí znečištění se použije UZIN Resilient Care ve zředění až cca. 1 : 200 (50 ml na 10 litrů vody). Zpracování by se mělo provádět čistým mikrovláknitým mopem. Upozornění: změna čisticího a ošetřovacího prostředku se může negativně projevit zvláštním působením při ošetření.

Základní čištění:

Podle zatížení a s tím spojeným stupněm znečištění je žádoucí v určitém časovém intervalu provést základní čištění podlahové krytiny. V závislosti na síle zatížení a způsobu průběžného čištění může být toto základní čištění prováděno v objektových provozech každých 12 – 18 měsíců. Tvrdé částice znečištění a jiné zbytky, které ruší vzhled povrchové plochy, budou základním čištěním odstraněny. K odstranění nečistot se použije UZIN Basic Cleaner v ředění cca. 1 : 1 až 1 : 10. Pozor: u vychozených pásů a zvláště u starých podlah z linolea provádějte základní čištění opatrně a před pracemi proveďte zkoušku, abyste se ujistili, že nedojde k zabarvení stávající podlahové krytiny! Čisticí roztok se nanese na krytinu a po působení cca 10 minut se opracuje pomocí jednokotoučového stroje s talířem s kartáči nebo se zeleným PADem. Znečištěná lázeň se po celé ploše vysaje sprejovacím strojem a podlahová krytina se nakonec důkladně zneutralizuje čistou vodou. Upozornění: dbejte na to, aby se použilo jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné. Přebytek vody případně odstraňte „mokrým“ vysavačem. Podlaha se nechá při dobrém větrání plně vyschnout, avšak nejméně 12 hodin. Pak se musí provést opět první ošetření (jak je popsáno v bodu „První ošetření“).

Zachování kvality podlahy v silně zatíženém prostředí:

Pro zachování vlastností tovární polyuretanové vrstvy na povrchu krytiny zasluhuje pozornost doporučení po dlouhodobějším užívání, příp. po zjištění poškrábaných míst, provést sanaci s 2 komponentním povrchovým lakem UZIN Turbo Protect Plus. Při přípravě se provede čištění shodně se základním čištěním podle bodu „Základní čištění“. Žádoucí je však nutnost použití šedého PADu. Zpracování UZIN Turbo Protect Plus se má provádět shodně s platnými směrnicemi pro zpracování produktu. Podlahová krytina je po 24 hodinách s opatrností zatížitelná, plného zatížení je dosaženo po 7 dnech.