Downloads

Pozvánka na seminář 13.6.2019 PDF, 1.6 mb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

Semínáře a školení

Jsme si plně vědomi, že námi reprezentované výrobky a systémy UZIN pro profesionální podlaháře, získávají správnou volbou a odborně provedeným zpracováním dokonalou nadstavbu a další rozměr kvality. Proto bereme pravidelnou komunikaci s našimi obchodními partnery, řemeslnými zpracovateli, architekty a projektanty, investory a vlastníky objektů jako nedílnou a důležitou součást naší činnosti. Prezentace našich technologií ve formě odborných seminářů a školení, které pořádáme jak v tuzemsku v úzké spolupráci s našimi obchodními partnery, tak i v zahraničí ve výrobních závodech, přináší prospěch všem zúčastněným stranám.

Vzájemná setkání v rámci seminářů a školení jsou ideální příležitostí pro rozšíření obzorů a vzájemnou konzultaci a hledání optimálních řešení z každodenní praxe.

Na našich stránkách Vás budeme průběžně informovat o plánovaných termínech seminářů a školení, obsahu a místu konání. Rovněž zástupci našeho týmu UZIN Vám rádi poskytnou informace o možnosti účasti na těchto odborných setkáních. 

Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti