Poradenský servis

Poskytování špičkové kvality výrobků podlahové stavební chemie UZIN a sofistikovaných kladečských systémů považujeme za naprostou samozřejmost, která je základním předpokladem pro nadstavbu v podobě úzké spolupráce s našimi obchodními partnery, řemeslnými zpracovateli, projektanty, architekty a v neposlední řadě konečných zákazníkem. Naším cílem je poskytování vždy co možná nejlepšího řešení toho kterého problému, a tím vytvořit základ pro vaše úspěchy v každodenní práci. Téma odborného poradenství a technické pomoci patří mezi naše hlavní priority, protože vaše spokojenost a spokojenost našich společných zákazníků je i naší prvořadým cílem.

Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Mobil: +420 602 212 314
E-Mail: michal.belohlavek@ uzin-utz.com

 

 

 

 

Ing. Mariana Havelková
prokurista, ekonomický úsek
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 604 935 411
E-Mail: mariana.havelkova@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Vladimír Kouba
marketing
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 388
Mobil.: +420 602 178 098
E-Mail: vladimir.kouba@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Emil Kroupa
obchodně technický poradce, hlavní technolog 
(UZIN, codex, Pallmann, RZ, Arturo)
664 67 Syrovice
Mobil: +420 602 171 129
E-Mail: emil.kroupa@ uzin-utz.com

 

 

Stanislav Valůšek
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo)
756 21 Ratiboř u Vsetína
Mobil: +420 602 531 516
E-Mail: stanislav.valusek@ uzin-utz.com

 

 

Václav Kachlíř
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, Wolff)
627 00 Brno-Slatina
Mobil: +420 602 742 598
E-Mail: vaclav.kachlir@ uzin-utz.com

 

 

Jan Výravský
obchodně technický poradce
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo, codex)
Jana Masaryka 1354/623
500 12 Hradec Králové 
Mobil: +420 603 214 627
E-Mail: jan.vyravsky@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Honza Frankl
obchodně technický poradce
(UZIN)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9 
Mobil: +420 602 717 173
E-Mail: jan.frankl@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Petr Dorazil
specialista na dřevěné podlahy (Pallmann)
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 243 938
E-Mail: petr.dorazil@ uzin-utz.com

 

 

Jaroslav Zapletal
obchodně technický poradce
(WOLFF, RZ)
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 283 053
E-Mail: jaroslav.zapletal@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Radek Hůla
obchodní ředitel codex 
Českomoravská 12a, Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 737 431 797
E-Mail: radek.hula@ uzin-utz.com

 

 

 

 

Andrej Pěkný
obchodně technický poradce pro zn. CODEX
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 577 314
E-Mail: andrej.pekny@ uzin-utz.com

 

 

Kamil Štefánek
obchodně technický poradce pro zn. CODEX
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Mobil: +420 725 596 759
E-Mail: kamil.stefanek@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Josef Maštera
ARTURO Product Manager 
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 601 359 470
E-Mail: josef.mastera@ uzin-utz.com

 

 

Jan Šlechta
logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 399 280
E-Mail: jan.slechta@ uzin-utz.com

 

 

Lucie Burianová
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 026 341
E-Mail: lucie.burianova@ uzin-utz.com

 

 

Jaroslava Mašková
logistika, fakturace
Mobil: +420 732 606 564
jaroslava.maskova@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Kateřina Svobodová
ekonomický úsek a fakturace
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 165 430
E-Mail: katerina.svobodova@ uzin-utz.com