UZIN - budoucnost pokládky podlah

UZIN – Intelligent Resources

Budoucnost podlahářského řemesla

UZIN svým mottem Intelligent Resources (něm. Die intelligente Kraft), které můžeme do češtiny přeložit jako „Inteligentní síla“, vyjadřuje svoji kompetenci v dokonalé analýze vývoje trendů a potřeb a způsobilost na ně příslušným způsobem reagovat. Přitom se mezi jiným podílí výraznou měrou na společenském směřování způsobu moderního bydlení a utváření charakteru pracovišť.

Samozřejmou poptávkou současnosti je stále rychlejší a čistě prováděná pokládka podlahy či její renovace – a to se netýká jenom domácností, ale všech oblastí společenského a veřejného života. Hotely, kanceláře, obchody, výrobní prostory apod. mají logický zájem na co nejmenším omezením provozu při rekonstrukci svých provozů. Zde okřídlené rčení, že „čas jsou peníze“ má svůj opodstatněný význam.

Jedním z dalších důležitých aspektů je stále rostoucí všeobecná mobilita, která mimo jiné přináší zvyšující se nároky na častější změnu nájemních prostor. Představy nových nájemníků, měnící se předmět činnosti a účel vedou častou k rozsáhlým změnám v dispozicích těchto prostor včetně renovace podlah. Flexibilní schopnost provedení dokonalé renovace podlah podle přání zákazníka a jemu „na míru“ je způsob naplňování životního stylu.

UZIN se všem těmto požadavků a výzvám staví čelem a nabízí moderní způsoby řešení. UZIN nabízí např. rychlá a nekomplikovaná systémová řešení pro pokládku a rekonstrukce podlah. Program zahrnuje vedle lety prověřenými a osvědčenými výrobky nové technologie, jakou např. moderní technologie lepení podlahových krytin switchTec®. UZIN je v oboru pokládky podlah prvním systémovým poskytovatelem plného sortimentu podlahových lepidel, které nejenom prodává, ale sám vyvíjí a vyrábí.

V rubrice Výrobky najdete vedle přehledu výrobního programu, ale i systémové řešení 13 nejčastějších problémů spojených s renovací podlah. UZIN Renoplan System nabízí řešení slovem i obrazem.

Neméně důležitou součástí filosofie vyjádřená pod Intelligent Resources je vědomá zodpovědnost společnosti UZIN nejenom za nejvyšší kvalitu svých produktů, ale i za ochranu životního prostředí a zdraví. Stále větší počet výrobků nese certifikační označení EC 1, CE, ÖkoLine či „Der blaue Engel“ (Modrý anděl) z programu ekologicky šetrných a zdraví neškodných výrobků.

Zcela nekompromisní přístup ve vztahu na kvalitu svých výrobků a jejich komfortní zpracování, ekologické směřování a zodpovědnost vůči svým obchodním partnerům, zpracovatelům a konečným uživatelům je možno vyjádřit dalším mottem: „Všem jen to nejlepší!“