Downloads

Lepení Fatra Thermofix ART - doporučená lepidla UZIN PDF, 287 kb   download  
 
 

Schránka (0)

 
 
 

Při lepení podlahových krytin je vedle dokonale připraveného podkladu neméně důležitá správná volba lepidla. Pro lepení oblíbené LVT podlahové krytiny THERMOFIX ART od výrobce FATRA a.s. doporučujeme volit některý z níže uvedených lepidel:

Lepidlo: UZIN KE 62
Popis: speciální lepidlo pro všechny druhy designových podlahových krytin (LVT), s vysokou rozměrovou stabilitou a dobrou odolností vůči změkčovadlům. GISCODE D1 - bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí                  Zubování lišty: A 2
Spotřeba g/m2:  ~ 320

Lepidlo: UZIN KE 66
Popis: Lepidlo s vysokou pevností ve střihu pro PVC a kaučukové podlahoviny s tvrdým lepidlovým hřebenem splňující maximální požadavky na kvalitu ovzduší.  GISCODE D1 - bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí, Leed deklarace
Zubování lišty: A 2
Spotřeba g/m2:  ~ 280

Lepidlo: UZIN KE 2000 S
Popis: Mokré a přídržné disperzní lepidlo s velmi vysokou přídržností. Dlouhá doba zpracování, vysoká lepivá síla a excelentní odolnost vůči změkčovadlům. GISCODE D1 - bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí                  Zubování lišty: A 2
Spotřeba g/m2:  ~ 250 – 320

Lepidlo: UZIN KR 430
Popis:2-K PUR lepidlo bez obsahu rozpouštědel, s extrémně vysokou konečnou lepivou silou, mimořádně odolné vysokým a nízkým teplotám. EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí
Zubování lišty: A 5
Spotřeba g/m2:  ~ 250 – 350

Lepidlo: Sigan Elements, Sigan Elements Plus
Popis: Speciální akrylátové lepidlo na nosné kovem zesílené folii s možností pozdějšího odstranění beze zbytků, okamžitá možnost pokládky, svařovaní spojů a plného zatížení. Bez obsahu rozpouštědel.
Zubování lišty:  nepoužívá se
Spotřeba g/m2: folie v roli

Všeobecná doporučení

Podklady na bázi sádrových a cementových stěrkovacích hmot odpovídající požadavkům místních standardů a výrobcům podlahových krytin
Nutno dodržovat limit zbytkové vlhkosti podkladu!
- dokonalé přebroušení podkladu, hrubost brusného papíru 16
- vysátí podkladu
- UZIN PE 360 PLUS nebo UZIN PE 360 NEW
  aplikace UZIN nylonovým válečkem, 25 cm/14 mm, spotřeba 80 – 150 g/m2
- UZIN NC 170 LevelStar
  spotřeba ca 3,0 kg/m2 v tloušťce vrstvy 2 mm
- dokonalé přebroušení stěrkovací hmoty, hrubost brusného papíru 60
- UZIN lepidlo (viz. výše)
- Fatra Thermofix ART

Při použití Sigan (suchý způsob lepení):   
- vytřít podklad mopem
- provést zkoušku lepení
- dodržovat instrukce návodu UZIN k provedení pokládky
Příprava podkladu pro použití Sigan 1 a Sigan Elements Plus na vystěrkovanou plochu nebo dřevotřískové desky:
- použít penetraci Planus
- aplikace nylonovým válečkem, 25 cm/14 mm, spotřeba 70 – 100 g/m2
- provést zkoušku lepení
- dodržovat instrukce návodu UZIN k provedení pokládky

Nutno dodržovat instrukce uvedené v příslušných technických listech výrobků UZIN!