Při lepení podlahových krytin je vedle dokonale připraveného podkladu neméně důležitá správná volba lepidla. Pro lepení oblíbené LVT podlahové krytiny THERMOFIX ART od výrobce FATRA a.s. doporučujeme volit některý z níže uvedených lepidel:

Lepidlo: UZIN KE 62
Popis: speciální lepidlo pro všechny druhy designových podlahových krytin (LVT), s vysokou rozměrovou stabilitou a dobrou odolností vůči změkčovadlům. GISCODE D1 - bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí                  Zubování lišty: A 2
Spotřeba g/m2:  ~ 320

Lepidlo: UZIN KE 66
Popis: Lepidlo s vysokou pevností ve střihu pro PVC a kaučukové podlahoviny s tvrdým lepidlovým hřebenem splňující maximální požadavky na kvalitu ovzduší.  GISCODE D1 - bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí, Leed deklarace
Zubování lišty: A 2
Spotřeba g/m2:  ~ 280

Lepidlo: UZIN KE 2000 S
Popis: Mokré a přídržné disperzní lepidlo s velmi vysokou přídržností. Dlouhá doba zpracování, vysoká lepivá síla a excelentní odolnost vůči změkčovadlům. GISCODE D1 - bez rozpouštědel, EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí                  Zubování lišty: A 2
Spotřeba g/m2:  ~ 250 – 320

Lepidlo: UZIN KR 430
Popis:2-K PUR lepidlo bez obsahu rozpouštědel, s extrémně vysokou konečnou lepivou silou, mimořádně odolné vysokým a nízkým teplotám. EMICODE EC 1 PLUS – velmi nízký obsah emisí
Zubování lišty: A 5
Spotřeba g/m2:  ~ 250 – 350

Lepidlo: Sigan Elements, Sigan Elements Plus
Popis: Speciální akrylátové lepidlo na nosné kovem zesílené folii s možností pozdějšího odstranění beze zbytků, okamžitá možnost pokládky, svařovaní spojů a plného zatížení. Bez obsahu rozpouštědel.
Zubování lišty:  nepoužívá se
Spotřeba g/m2: folie v roli

Všeobecná doporučení

Podklady na bázi sádrových a cementových stěrkovacích hmot odpovídající požadavkům místních standardů a výrobcům podlahových krytin
Nutno dodržovat limit zbytkové vlhkosti podkladu!
- dokonalé přebroušení podkladu, hrubost brusného papíru 16
- vysátí podkladu
- UZIN PE 360 PLUS nebo UZIN PE 360 NEW
  aplikace UZIN nylonovým válečkem, 25 cm/14 mm, spotřeba 80 – 150 g/m2
- UZIN NC 170 LevelStar
  spotřeba ca 3,0 kg/m2 v tloušťce vrstvy 2 mm
- dokonalé přebroušení stěrkovací hmoty, hrubost brusného papíru 60
- UZIN lepidlo (viz. výše)
- Fatra Thermofix ART

Při použití Sigan (suchý způsob lepení):   
- vytřít podklad mopem
- provést zkoušku lepení
- dodržovat instrukce návodu UZIN k provedení pokládky
Příprava podkladu pro použití Sigan 1 a Sigan Elements Plus na vystěrkovanou plochu nebo dřevotřískové desky:
- použít penetraci Planus
- aplikace nylonovým válečkem, 25 cm/14 mm, spotřeba 70 – 100 g/m2
- provést zkoušku lepení
- dodržovat instrukce návodu UZIN k provedení pokládky

Nutno dodržovat instrukce uvedené v příslušných technických listech výrobků UZIN!