RENOPLAN SYSTEM 17

Jak zhotovit rovné, pro kladení zralé tenké potěry rychle a hospodárně?

S výrobkem UZIN NC 195 je možno zhotovit jak na beton a cementové potěry, tak na přídržné podlahoviny z umělého kamene pro kladení zralé tenké a připojené potěry v tloušťkách vrstvy od 3 do 40 mm. Po vyschnutí  vytvoří celoplošně rovný, savý a pevný podklad pro kladení, na který je možno pokládat všechny druhy podlahovin (elastické a textilní podlahoviny, podlahoviny z přírodního kamene nebo keramické dlaždice). Výrazné výhody výrobku UZIN NC 195 jsou jeho vynikající čerpatelnost, dobrý rozliv a úspora času, daná rychlou pochůzností a brzkou zralostí pro kladení podlahovin. Pro čerpání doporučujeme šnekové míchací čerpadlo.

<p>Přebroušením podkladu bruskou WOLFF očistíme plochy od nečistot. Následně odstraníme veškeré nečistoty vysátím výkonným průmyslovým vysavačem.</p>

Přebroušením podkladu bruskou WOLFF očistíme plochy od nečistot. Následně odstraníme veškeré...

<p>Penetrování podkladu provedeme dvousložkovou epoxidovou penetraci UZIN PE 460. Před nanesením této penetrace musí být obě složky dobře homogenně smíchány pomocí míchadla s nástavcem. Takto připravenou směs přelijeme do oválné nádoby a znovu dobře promícháme. Používáme ochranné pracovní pomůcky a ochranný pracovní oděv.</p>

Penetrování podkladu provedeme dvousložkovou epoxidovou penetraci UZIN PE 460. Před nanesením této...

<p>Následně naneseme smíchanou penetraci nylonovým plyšovým válečkem UZIN rovnoměrně na podklad.</p>

Následně naneseme smíchanou penetraci nylonovým plyšovým válečkem UZIN rovnoměrně na podklad.

<p>Ještě mokrou penetraci ihned vydatně s přebytkem posypeme křemičitým pískem UZIN Perlsand 0.8. Po vytvrzení zameteme a vysajeme přebytečný, volný a slabě držící křemičitý písek.</p>

Ještě mokrou penetraci ihned vydatně s přebytkem posypeme křemičitým pískem UZIN Perlsand 0.8. Po...

<p>Na všechny dotčené stavební části jako stěny, pilíře, trubky, podesty, zárubně dveří apod. nalepíme vhodnou samolepící okrajovou dilatační páskou UZIN Randdämmstreife. Tím  zabráníme vytvoření nežádoucího zvukového můstku a pevného spojení tenkého potěru s ostatními stavebními prvky.</p>

Na všechny dotčené stavební části jako stěny, pilíře, trubky, podesty, zárubně dveří apod. nalepíme...

<p>Na míchacím čerpadle nastavíme správnou konzistenci a požadované množství vody. UZIN NC 195 sypeme přes plnící trychtýř.</p>

Na míchacím čerpadle nastavíme správnou konzistenci a požadované množství vody. UZIN NC 195 sypeme...

<p>Současně dopravní hadicí naléváme samorozlévací maltu v požadované tloušťce na připravený podklad. Hřebové boty UZIN umožňují snadný pohyb a práci v tekuté maltě. (Doporučení: pro zlepšení kvality povrchu potěru můžeme použít jehlový odvzdušňovací váleček).

Na takto připravený podklad můžeme pokládat jakýkoliv druh podlahoviny.


</p>

Současně dopravní hadicí naléváme samorozlévací maltu v požadované tloušťce na připravený podklad....